. Pradžia

Tautinis paveldas

   Tautinio paveldo produktas – tradiciniai amatai, tradicinių amatų gaminiai bei tradicinės paslaugos – svarbi etninės kultūros dalis, kurią per kaimo plėtros priemones remia ES.

  Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, išsaugojimas ir puoselėjimas – aktuali rajono ekonominio ir socialinio gyvybingumo, patrauklumo didinimo priemonė.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ĮSTATYMAS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMŲ, TRADICINIŲ MUGIŲ SERTIFIKAVIMO, TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ SERTIFIKAVIMO IR ATESTAVIMO TAISYKLĖS

TRADICINIŲ AMATŲ KLASIFIKACIJOS APRAŠAS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES TRADICIJAI KRITERIJŲ APRAŠAS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES LIETUVIŲ ETNINEI KULTŪRAI VERTINIMO RODIKLIAI

TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLĖS

ŠIRVINTŲ RAJONO SERTIFIKUOTI TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRAI

ŠIRVINTŲ RAJONO TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ SERTIFIKUOTI PRODUKTAI