. Pradžia

Jaunimo iniciatyvos

„Jaunimo iniciatyvos" – naujas požiūris į idėjų realizavimą! Ne tik išgirsime jaunimą, bet ir padėsime įgyvendinti jų sumanymus bei iniciatyvas.

Širvintų rajono savivaldybės administracija, skatindama jaunimo iniciatyvas, jaunų žmonių užimtumą, jų aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, skelbia jaunimo iniciatyvų finansavimo 2020 metais konkursą. Labai prašome jaunimo iniciatyvų veiklas planuoti atsižvelgiant į šalyje paskelbtą COVID-19 pandemiją ir priimtas karantino sąlygas. 

Iniciatyvų finansavimo tikslas – skatinti kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, jaunimo iniciatyvumą, aktyvumą, lyderystę ir pilietiškumą, spręsti Širvintų rajono 14–29 metų amžiaus jaunimo problemas, sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą bei stiprinti jaunimo organizacijų, organizacijų, dirbančių su jaunimu bendradarbiavimą. Iniciatyvų finansavimą gali gauti norintys organizuoti renginius, stovyklas, forumus, konferencijas, seminarus, akcijas, leisti leidinius, reprezentuoti veiklą, atlikti sociologinius, statistinius, kokybinius ir kiekybinius jaunimo situacijos bei problemų tyrimus, vadovaujantis pagrindiniais jaunimo veiklos principais: savanoriškumo, savarankiškumo, savivaldos.

Kas gali įgyvendinti iniciatyvą?

14-29 metų jaunimas, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos bei verslo subjektai. Neformalios jaunimo grupės paraišką teikia per nevyriausybines organizacijas arba biudžetines įstaigas, vykdančias veiklą Širvintų rajone. Ne mažiau kaip 2/3 iniciatyvos dalyvių turi būti jauni žmonės. 

Kaip teikti paraišką?

Norintys dalyvauti atrankoje turi užpildyti paraiškos formą (1 arba 2 priedai). Jei paraiškos biudžetas siekia nuo 300 Eur iki 1000 Eur, pareiškėjas turi pildyti detalią paraišką (1 priedas)Jeigu iniciatyva neviršija 300 Eur – pildoma supaprastinta paraiška (2 priedas).

Kur?

Paraiškas teikti spausdintu variantu voke su užrašu „Jaunimo iniciatyva“ (nešti į Savivaldybės administracijos priimamąjį, I aukštas) ir siųsti el. paštu kornelija.juskeviciute@sirvintos.lt

Kada?

Iniciatyvų paraiškas galima teikti ištisus metus iki gruodžio 31 dienos. 

Iniciatyvos įvykdymas?

Per 10 kalendorinių dienų po iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpio el. paštu kornelija.juskevciute@sirvintos.lt reikia pateikti iniciatyvos veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitą, viešinimui skirtą informaciją su nuotraukomis.

Teisinė informacija

Širvintų rajono jaunimo iniciatyvų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Širvintų rajono Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai finansuoti sutartis 

Kontaktai:

Kornelija Juškevičiūtė
Švietimo ir kultūros sk. vyr. specialistė/ jaunimo reikalų koordinatorė
Tel.  8 616 26 869
El. paštas kornelija.juskevičiute@sirvintos.lt