Pradžia

Vaizdo duomenų tvarkymas Savivaldybėje

Širvintų mieste vykdoma teritorijos stebėsena.

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenų tvarkymo tikslas:

Įgyvendinti nusižengimų prevenciją, užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir jų turto saugumą Širvintų miesto teritorijoje.

Duomenų valdytojas:

Širvintų rajono savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 188722373, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, el. p.  savivaldybe@sirvintos.lt, tel. (8 382 51 590) .

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Vaizdo stebėjimo vietos:

    Vaizdo stebėjimas Širvintų rajone vykdomas šiose teritorijose:

 • Vilniaus g. 45, Širvintos;
 • Vilniaus g. 7, Širvintos;
 • Plento g. 60, Širvintos;
 • I. Šeiniaus g. 7, Širvintos (skveras);
 • Vilniaus g. 61, Širvintos (skveras, automobilių stovėjimo aikštelė, takas link Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, aikštė - 2 vaizdo stebėjimo kamerų komplektai);

 • Vilniaus g. 49, Širvintos (šiukšlių konteineriai - šiaurinė ir pietinė vaizdo stebėjimo kameros);

 • P. Cvirkos g. 13, Širvintos (socialinis būstas ir automobilių stovėjimo aikštelė);
 • Upelio g. 6, Širvintos (šiukšlių konteineriai);
 • Kalnalaukio g. 47, Širvintos (paplūdimys – vandens batutai);

 • Vilniaus g. 78, Širvintos (estrada);
 • P. Cvirkos g. 6A, Širvintos (Jaunimo sodas);
 • Jaunimo g. 21, Širvintos (šiukšlių konteineriai);
 • Vilniaus g. 86, Širvintos (estrada);
 • Vilniaus g. 58A, Širvintos (fontanai prie pėsčiųjų tilto);

 • P. Cvirkos g. 104, Širvintos (šiukšlių konteineriai prie kapinių);
 • Vilniaus g. 18, Gelvonai (šiukšlių konteineriai prie kapinių);
 • I. Šeiniaus g. ir Vilniaus g. sankirta, Širvintos;
 • Mokyklos g. 1, Lapelės, Čiobiškio sen., Širvintų r. sav.;

 • Neries g., Čiobiškis, Širvintų r. sav. (atliekų surinkimo aikštelė, greta senųjų Čiobiškio kapinių);

 • Pieninės g., Čiobiškis, Širvintų r. sav. (atliekų surinkimo aikštelė, greta naujųjų Čiobiškio kapinių);

 • 4313 kelias, Žarnavagiai, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. (šiukšlių konteineriai, greta Žarnavagių kapinių);

 • Tvenkinių g., Levaniškės, Jauniūnų sen.,  Širvintų r. sav. (šiukšlių konteineriai, greta Levaniškių kapinių);

 • Neries g. 23, Čiobiškis, Širvintų r. sav.


  Žr. žemėlapį

Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimo duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant BDAR ir ADTAĮ nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams, taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl nagrinėjamų administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Vykdydami vaizdo stebėseną naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „Itecoma“ (kodas juridinių asmenų registre 304254038, Dvaro g. 2A-4, Buivydiškės, Vilniaus r. sav.) paslaugomis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi iki 1,5 mėnesio. Pasibaigus šiam terminui dalis duomenų automatiškai sunaikinama, tai yra trinami seniausi įrašų segmentai, taip atlaisvinant vietą diske naujesniems įrašams. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų numatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);

Pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  justinas.kontrimavicius@sirvintos.lt 

Detalesnė informacija:

Vaizdo duomenų tvarkymo Širvintų rajono savivaldybėje taisyklės, patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 9-223 (toliau – Taisyklės). Su Taisyklėmis galite susipažinti čia: