. Pradžia

Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimo Nr. 1-4 "Dėl pavedimo Palmirai Kvietkauskienei laikinai vykdyti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas" 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Numeris: 1-195

2018.08.30

Tarybos sprendimas

aktuali redakcija