. Pradžia

Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Numeris: 1-267

2018.12.20

Tarybos sprendimas

aktuali redakcija

1-267.pdf 1-267 Tvarkos aprašas.pdf