. Pradžia

Dėl pritarimo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimui ir Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai

Numeris: 1-240

2018.11.29

Tarybos sprendimas

aktuali redakcija

1-240.pdf 1-240 Jungtinė sutartis.pdf