. Pradžia

Dėl viešosios įstaigos Širvintų laisvalaikio centro metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.