. Pradžia

Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 1-54 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Numeris: 1-26

2021.02.25

Tarybos sprendimas

aktuali redakcija

1-26.pdf