. Pradžia

Dėl Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo

Numeris: 1-84

2020.04.30

Tarybos sprendimas

aktuali redakcija

1-84.pdf