. Pradžia

Viešosios įstaigos

Pavadinimas

Įstaigos kontaktai

Vadovas

Stebėtojų taryba

VšĮ Širvintų ligoninė

www.sirvintuligonine.lt

Vilniaus g. 85, LT-19121 Širvintos

(8 382) 51 435, (8 382) 51 946

administracija@sirvintuligonine.lt

Direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas Dainius Bučas

 

Ieva Kananovič, Vaida Šeipūnė, Viktorija Trinkūnienė, Gileta Čirbienė

VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

www.sirvintupspc.lt

P. Cvirkos g. 13, LT-19121 Širvintos

(8 382) 30 251, (8 382) 30 256

rastine@sirvintupspc.lt

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Elona Pečiukaitienė

Ieva Kananovič, Vaida Šeipūnė, Vilma Lučiūnienė, Danguolė Kalesnikienė