. Pradžia

Teritorijų planavimo komisija

Vardas, pavardė Pareigos
Dalia Kunevičienė

Teritorijų planavimo komisijos pirmininkė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Jai nesant - Vytautas Šuminas, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresnysis specialistas.

Deimantė Oršauskaitė Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.
Saulius Zabulis Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas. Jam nesant – Robertas Bartulis, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Dovilė Romaškienė Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė.
  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus atstovas.
  Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas.
   Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovas.
  Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos                     Vilniaus teritorinio padalinio atstovas – kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamasis kultūros paveldas, jo teritorijos ar jų apsaugos zonos.
  Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos atstovas – kai planuojama teritorija patenka į saugomą teritoriją, kurioje yra įsteigta saugomos teritorijos direkcija.
  Kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovai.
Natalija Bareckienė Širvintų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos sekretorė.

 

Teritorijų planavimo komisijos nuostatai

Teritorijų planavimo komisijos posėdžių darbotvarkės