. Pradžia

Širvintų rajono savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti

Vardas, pavardė

Pareigos

Kęstutis Ciesiūnas

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Danutė Kupčiūnienė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė

Nariai:

Česlovas Grinys

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas

Gediminas Kapeckas

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nario teisėmis kviečiami dalyvauti:

Birutė Marytė Bernotienė

L. e. p. vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė

Violeta Blažienė

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus regiono skyriaus specialistė

Kęstutis Urbonavičius

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Ukmergės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

Romualdas Sakalauskas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Komisijos darbo reglamentas