. Pradžia

Nuolatinė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Deimantė Oršauskaitė

Komisijos pirmininkė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Ričardas Putrimas

Komisijos pirmininko pavaduotojas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Ieva Žemaitienė

Komisijos sekretorė (narė), Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Piškinaitė

Komisijos narė, Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Gediminas Kapeckas

Komisijos narys, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus specialistas