Pradžia

Nuolatinė aplinkos apsaugos švietimo projektų, finansuojamų iš aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų, paraiškų atrankos ir vertinimo komisija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Komisijos pirmininkė, Administracijos direktorė

Ieva Žemaitienė

Komisijos sekretorė (narė), Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Ričardas Putrimas

Komisijos narys, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rasa Kralikevičienė

Komisijos narė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Lina Bildžiukienė

Komisijos narė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus, Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vyriausioji specialistė