Pradžia

Antikorupcijos komisija

 

  • Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

  • Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

  • Širvintų rajono savivaldybės darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir  darbo tvarkos taisyklėmis.

 Komisijos pirmininkas patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d.sprendimu Nr. 1-47

Komisijos nariai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-238.

Komisijos nariai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. 1-108, komisijos pirmininkas patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. 1-109

Komisijos nariai

Telefono nr.

El. paštas

Irena Vasiliauskienė (pirmininkė)  8 670 44 868 irena.vasiliauskiene @ sirvintos.lt

Daiva Puzinienė (pavaduotoja)

8 680 86 150 

daiva.puziniene1 @ gmail.com

Darius Valkauskas (narys) 8 612 61 824

valkauskasdarius @ gmail.com

Romas Janukaitis (narys)

8 604  18 999

-

Danutė Lemešovienė (narė)

8 600 27 739

lemesoviene.d @ gmail.com

Diana Mičelienė (narė)

8 677 23 542

diana.miceliene @ sirvintos.lt

STT apie korupcijos atvejį (-us) ragina pranešti raštu, visą parą veikiančiu ,,karštos linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba palikti pranešimą svetainėje http://www.stt.lt/

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos - neigiamo socialinio reiškinio - priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

 

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2017 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-240

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-71.

 

Daugiau informacijos čia