Pradžia

Antikorupcijos komisija

 

  • Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

  • Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

  • Širvintų rajono savivaldybės darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir  darbo tvarkos taisyklėmis.

 

Antikorupcijos komisijos nariai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-27

Antikorupcijos komisijos kontaktai

Eil. Nr.

Komisija

Telefono numeris

El. paštas

1.

         ________________                                                            

(pirmininkas)

 

 

2.

Daiva Puzinienė, Tarybos narė

8 680 86150

daiva.puziniene1@gmail.com

3.

Jolanta Mackonienė, Juodiškių seniūnaitijos seniūnaitė

8 646 55133

 

4.

Alfonsas Romas Maršalka, Tarybos narys

8 698 51095

a.r.marsalka@gmail.com

5.

Vidmantas Mateika, Tarybos narys

8 672 39545

vidmantasmateika@gmail.com

6.

Vytautas Kalesnikas, Tarybos narys

8 686 42559

vytautas.kalesnikas@gmail.com

7.

Vitalijus Preikšaitis, Vičiūnų seniūnaitijos seniūnaitis

8 687 51423

 

8.

Anna Kuznecovienė, Tarybos narė

8 616 19374

anna.kuznecoviene@gmail.com

9.

Stasys Staniulis, Gelvonų seniūnaitijos seniūnaitis

8 652 47281

 

10.

Linas Šalkauskas, Tarybos narys

8 611 72000

linas.salkauskas1@gmail.com

 

STT apie korupcijos atvejį (-us) ragina pranešti raštu, visą parą veikiančiu ,,karštos linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba palikti pranešimą svetainėje http://www.stt.lt/

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos - neigiamo socialinio reiškinio - priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

 

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2017 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-240

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-71.

 

Daugiau informacijos čia