. Pradžia

Leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo, atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo išdavimas atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Žemės kasimo darbai, likviduojant inžinerinių tinklų avarijas, gali būti pradėti be raštiško leidimo užtikrinant esamų tinklų išsaugojimą ir atstatymą. Taip pat turi būti apie tai pranešama Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriui ir seniūnijai, kurioje yra likviduojama inžinerinių tinklų avarija.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

3.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 Įsakymu Nr. D1-848 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

4. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-28  įsakymu Nr. 9-145 patvirtintas Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ir jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas.

5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimu Nr. 1-25 patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai.   

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norintis gauti Leidimą atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, statytojas kreipiasi į Širvintų rajono savivaldybės administraciją ir pateikia šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos paraišką;

2. suderintą ir patvirtintą statinio projekto ištraukos kopiją su pažymėtomis dangos perkasimo vietomis arba darbų vykdymo schemą;

3. leidimo statyti, rekonstruoti ar modernizuoti arba raštiško pritarimo remontuoti objektą kopiją, jei toks leidimas ar pritarimas pagal teisės aktus yra reikalingas;

4. derinimo su suinteresuotomis  įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis aktą, jei derinimas pagal teisės aktus yra reikalingas;

5. eismo organizavimo schemą, suderintą su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų policijos komisariatu, jei darbai bus vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose ir bus ribojamas eismas;

6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu darbai vykdomi jų veiklos zonoje;

7. garantiją dėl dangos atkūrimo, kad išardytos ar kitaip pažeistos dangos ir aplinka bus sutvarkytos pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio priežiūra“ ir dangų kokybės garantiją penkeriems metams;

8. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Vietinė rinkliava privalo būti sumokama  į šią Širvintų rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188722373, a. s. Nr. LT024010042000324840, atsiskaitomąją banko sąskaitą .

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. nustatytos formos paraišką;

2. suderintą ir patvirtintą statinio projekto ištraukos kopiją su pažymėtomis dangos perkasimo vietomis arba darbų vykdymo schemą;

3. leidimo statyti, rekonstruoti ar modernizuoti arba raštiško pritarimo remontuoti objektą kopiją, jei toks leidimas ar pritarimas pagal teisės aktus yra reikalingas;

4. derinimo su suinteresuotomis  įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis aktą, jei derinimas pagal teisės aktus yra reikalingas;

5. eismo organizavimo schemą, suderintą su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų policijos komisariatu, jei darbai bus vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose ir bus ribojamas eismas;

6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu darbai vykdomi jų veiklos zonoje;

7. garantiją dėl dangos atkūrimo, kad išardytos ar kitaip pažeistos dangos ir aplinka bus sutvarkytos pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio priežiūra“ ir dangų kokybės garantiją penkeriems metams;

 8. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Robertas Bartulis, (8 382) 30 273, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, 8 686 16605, el. p. rita.gujiene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 3 darbo dienas nuo paraiškos įregistravimo dienos, jei paraiška su priedais atitinka keliamus reikalavimus.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 Už kiekvieną 50 kv. m kasinėjimo , atitvėrimo ar eismo apribojimo darbų vykdymą per 1 (vieną) parą rinkliavos dydis, Eur:

1. Važiuojamoji dalis:

1.1. kai ardomos Širvintų miesto gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų asfaltbetonio ir kitos kietos dangos – 25 Eur;

1.2. kai ardoma Širvintų miesto gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų žvyro danga – 15 Eur;

1.3. kai ardoma Širvintų miesto gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų grunto danga – 5 Eur;

1.4. kai ardomos Širvintų rajono seniūnijų gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų asfaltbetonio ir kitos dangos – 20 Eur;

1.5. kai ardoma Širvintų rajono seniūnijų gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų žvyro danga – 10 Eur;

1.6. kai ardoma Širvintų rajono seniūnijų gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų grunto danga – 5 Eur;

2.  Pėsčiųjų takai ir šaligatviai:

2.1. kai ardomi Širvintų miesto gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų pėsčiųjų, dviračių takai ir šaligatviai – 15 Eur;

2.2.  kai ardomi Širvintų rajono seniūnijų gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų pėsčiųjų, dviračių takai ir šaligatviai – 10 Eur;

3. Žalieji plotai:

3.1. kai ardomi Širvintų miesto gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų žalieji plotai – 5 Eur;

3.2. kai ardomi Širvintų rajono seniūnijų gatvių, kelių ir šalia jų esančių teritorijų žalieji plotai – 5 Eur.

Vietinės rinkliavos dydis didinamas 2 (du) kartus už leidimo išdavimą, kai darbai atliekami gatvėse, keliuose, šaligatviuose, kurie mažiau nei prieš 5 metus buvo padengti nauja danga, kapitališkai suremontuoti ar rekonstruoti.

Jei dėl nekokybiškai atliktų darbų per dvejus metus nuo kasinėjimų pabaigos kasinėjimų vietoje atstatytas gatvių, šaligatvių, takų dangas reikia remontuoti, šių vietų kasinėtojui išduodant kitą leidimą Vietinės rinkliavos dydis didinamas 2 (du) kartus.

 

11.

Prašymo forma

Prašymo forma

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

___________

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

___________