. Pradžia

Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas 

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinės paslaugos teikėjas įrašo pateiktus valdytojo duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro duomenų bazę, atspausdina informacinės sistemos suformuotą ir užpildytą, valdytojo pateiktais duomenimis prašymą ir pateikia pasirašyti valdytojui.

Pagal prašymų suvestinę Administracinės paslaugos teikėjas suformuoja ir išsiunčia Centrui dokumentų siuntas, kurias sudaro: lydraštis, suvestinė, išvardyti suvestinėje prašymai su pridedamais dokumentais.

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 431 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.

3. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR), duomenys.

4. Plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenis.

5. Duomenys apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius.

Atnaujinus žemės ūkio valdos duomenis jos identifikavimo kodas nepasikeičia.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

3. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto NTR, duomenys.

4. Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys.

5. Duomenys apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kęstutis Ciesiūnas, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 382 30 271                                          el. paštas kestutis.ciesiunas@sirvintos.lt;

Daiva Šimelienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 382 30 271                                        el. paštas daiva.simeliene@sirvintos.lt;

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistai seniūnijose.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 616 26846 el. p.: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną, dalyvaujant pareiškėjui.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas suformuojamas informacinės sistemos priemonėmis.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas atliekamas su programa, informacinės sistemos priemonėmis.

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Žemės ūkio valdos valdytojas negali būti kitos žemės ūkio valdos nariu.

Esant būtinybei perimti žemės ūkio valdą iš kito asmens arba perimti žemės ūkio valdą mirus valdytojui, perėmėjas, kuris yra kitos žemės ūkio valdos valdytojas, turi pasirinkti:

1. išregistruoti savo vardu įregistruotą žemės ūkio valdą;

2. numatytos perduoti žemės ūkio valdos valdytojas išregistruoja savo valdą arba perėmėjas išregistruoja mirusio žemės ūkio valdos valdytojo valdą.