. Pradžia

Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas

 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių eksploatuojamai žemės ūkio technikai pasibaigęs techninės apžiūros galiojimo laikas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Žemės ūkio ministro įsakymas 2002-05-30 Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka“ bei šio įsakymo pakeitimai: 2005-10-12 Nr. 3D-481; 2009-03-25 Nr. 3D-196.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2000-12-15 Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“, bei šio nutarimo pakeitimai: 2003-06-25 Nr. 816; 2006-06-27 Nr. 632; 2006-11-31 Nr. 1091.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių.

2. Traktoriaus registracijos dokumentą.

3. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą (originalas ir kopija).

4. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  _

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Staniulis Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 686 31760, el. p.: mindaugas.staniulissirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja,

tel. 8 616 26846 el.p.: jurate.meskutavicienesirvintos.lt        

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Mašinų techninės apžiūros vykdomos pagal Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už   traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninės apžiūros atlikimą mokestį sumokėti 5,00 EUR, traktoriaus priekabos techninės apžiūros atlikimą 3,00 EUR, įmokos kodas 53089, „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas nepildomas.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į registro duomenų bazę.

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Techninės apžiūros atliekamos mašinos buvimo vietoje.