. Pradžia

Žemės ūkio technikos duomenų keitimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio technikos duomenų keitimas

 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys norintys įregistruotai žemės ūkio technikai pakeisti registro duomenis.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006-03-14 Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai registruoja savininko įgaliotas asmuo.

4. Registracijos liudijimas

5. Valstybinio numerio ženklas

6. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  _

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Staniulis, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 686) 31760, el. p.: mindaugas.staniulissirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė , Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja,

tel. (8 616) 26846 el.p.: jurate.meskutavicienesirvintos.lt        

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo  prašymo pateikimo dienos ir žemės ūkio mašinai duomenų keitimui  reikalingų dokumentų pateikimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už žemės ūkio technikos duomenų   keitimą mokestį sumokėti 9,5 EUR, įmokos kodas 53089, „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nurodomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme, 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į registro duomenų bazę.

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateiktų duomenų teisingumą   privaloma sutikrinti nuvykus į žemės ūkio technikos buvimo vietą.