. Pradžia

Valstybinių numerių ir registracijos liudijimų žemės ūkio technikai išdavimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybinių numerių ir registracijos liudijimų žemės ūkio technikai išdavimas

 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys norintys įsigyti, (pakeisti) valstybinio numerio ženklą, registracijos liudijimą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-14 nutarimas   Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas             2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai valstybinio. numerio ženklą įsigyja (keičia) savininko įgaliotas asmuo.

4. Keičiamas valstybinio numerio ženklas.

5. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.

6. Paaiškinimas apie valstybinio numerio ženklo, registracijos. liudijimo sugadinimo aplinkybes(jeigu jis keičiamas).

7. Dokumentas, patvirtinantis apie sumokėta valstybės rinkliavą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  _

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Staniulis, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas , tel. 8 686 31 760,

el. p.: mindaugas.staniulissirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė , Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 616 26 846

el. p.: jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už valstybinio numerio ženklo išdavimą mokestis – 10,00 EUR, registracijos liudijimo dublikato išdavimą –9,50 EUR,  įmokos kodas 53089, „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nurodomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme, 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į registro duomenų bazę.

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Valstybinio numerio ženklas keičiamas vietoje sugadinto ar nebegaliojančio (vietoje dingusio nekeičiamas).