. Pradžia

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas 

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pieno gamintojai parduodantys pieną ar pieno produktus tiesiogiai vartoti, teikia metinę pieno ir pieno produktų tiesiogiai vartoti deklaraciją.

Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti apskaitos laikotarpis - nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d., per kurį pieno gamintojas, parduodantis ir (arba) atiduoti pieną tiesiogiai vartoti vedą  pieno pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitą.

Gamintojai privalo:

1. Būti žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris.

2. Turėti pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu.

3. Tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių  gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą.

4. Pildyti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, panaudoto perdirbti ir panaudoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalą.

Pateikę metinę deklaraciją pieno gamintojai galės pretenduoti į  susietą paramą už pienines karves.

   

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti  taisyklės, patvirtintos Lietuvos   Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 įsakymu 3D-231 (aktuali redakcija – Žemės ūkio ministro 2018-02-28 įsakymas Nr. 3D-130).  

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, panaudoto perdirbti ir panaudoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalas (elektroninė arba popierinė forma).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   _

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Šimelienė, Žemės ūkio  ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 382 302 89,

el. p.: daiva.simeliene@sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 616 26846

el. p.: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną, dalyvaujant pareiškėjui.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Deklaracija suformuojama informacinės sistemos priemonėmis.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pieno apskaitos informacinė sistema (PAIS) www.vic.lt

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  _