. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos galiojimas panaikinamas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas Nr. I-1143;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos galiojimo panaikinimui pateikiami šie dokumentai:

1.Paraiška, kurioje nurodomas įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė.

2. Licencijos originalas.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo, apie tai per 3 darbo dienas įmonei pranešama registruotu laišku.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Terminas negali būti ilgesnis kaip 30 dienų.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška yra laisvos formos.

Paraiškoje nurodoma:

įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė.

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.