. Pradžia

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo sustabdymas ir šio sustabdymo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo sustabdymas ir šio sustabdymo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo galiojimas sustabdomas, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus arba taksi, kuris įrašytas leidime, neatitinka Techninių reikalavimų, išskyrus atvejus, kai nustatytus trūkumus vairuotojas pašalina nedelsdamas vietoje.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-09 nutarimas Nr. 3-768);

3. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, pašalinęs nustatytus trūkumus, gali kreiptis į leidimą sustabdžiusią savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą anksčiau nustatyto termino, išskyrus atvejus, kai leidimas buvo sustabdytas taisyklių 19 punkte numatytais atvejais. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Patikrina gautus dokumentus.

Leidimo galiojimo sustabdymo terminui pasibaigus ir vežėjui pašalinus nustatytus trūkumus, grąžina leidimą vežėjui.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimo galiojimas sustabdomas ne trumpesniam kaip 30 darbo dienų terminui nustatytiems trūkumams pašalinti

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą valstybės rinkliava nenustatyta.

 

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.