. Pradžia

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo galiojimas panaikinamas, kai:

1. Vežėjas pateikia prašymą panaikinti leidimą;

2. Vežėjas perleidžia (parduoda, išnuomoja, grąžina nuomotojui) kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime;

3. Per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;

4. Paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;

5. Taksi paslaugos buvo teikiamos neįrengus taksometro, taip pat kai jis buvo neįjungtas, neįregistruotas, techniškai netvarkingas, metrologiškai nepatikrintas, neatitiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

6. Buvo klastojami taksometro duomenys;

7. Antrą kartą per vienerius metus padaromas pažeidimas, numatytas Taisyklių 21 punkte.

 Panaikinus leidimo galiojimą vežėjas jį privalo grąžinti Savivaldybės administracijai per 3 darbo dienas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-09 nutarimas Nr. 3-768);

3. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80);

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas Savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą panaikinti leidimo galiojimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.

2. Leidimo originalą arba dublikatą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Savivaldybės vykdomoji institucija, prieš išduodama leidimą, privalo patikrinti vežėjo pateiktą informaciją ir duomenis.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.