. Pradžia

Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimus išduodanti institucija per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimo dublikatui išduoti, registravimo dienos išduoda leidimo verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą su žyma "Dublikatas". Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas prarandamas arba sugadinamas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16, Nr. IX-884;

3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-41.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, pateikia leidimą išdavusiai institucijai pagal Leidimų išdavimo taisyklių 30 punkto reikalavimus prašymą, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Patikrina nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo dublikato išdavimą sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimus išduodanti institucija per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimo dublikatui išduoti, registravimo dienos išduoda leidimo verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą su žyma "Dublikatas".

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava 86 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 88659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52589,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Leidimo turėtojas, gauti leidimo dublikatą, pateikia leidimą išdavusiai institucijai pagal Leidimų išdavimo taisyklių 30 punkto reikalavimus prašymą, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė