. Pradžia

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę prekiauti ar teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatytose Savivaldybės viešosiose vietose

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

2. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. 1-184 „Dėl prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir prekybos maisto ir ne maisto prekėmis Širvintų rajono seniūnijų viešosiose vietose sąrašo patvirtinimo Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“;

3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimas Nr. 1-163 „Dėl prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;

4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. 1-138 „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai“;

5. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 9-634 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“.

6. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-138 „dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norint įsigyti leidimą, reikia pateikti:

1. Nustatytos formos prašymą.

2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai).

4. Atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.).

5. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje (www.registrucentras.lt).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dovilė Romaškienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

tel. 8 612 23 794

el. p. dovile.romaskiene@ sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutaviciene@ sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per penkias darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos (jeigu pateikti ne visi dokumentai, juos galima pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo priėmimo dienos).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą vietinė rinkliava nustatyta

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-92.

 

Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas nustatyti Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose:

 

1. Širvintų rajono seniūnijose mokestis vienam kartui už prekybos vietas, skirtas prekiauti ne maisto produktais – 7 Eur;

2. Mokestis vienam mėnesiui išvežiojamajai prekybai maisto ir ne maisto

prekėmis – 30 Eur;

 

3. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą maisto produktais ir ne maisto produktais

švenčių, renginių metu (išskyrus Kernavės miestelyje ir Širvintų miesto šventę),

prekybos plotas – 6 kv. m – 25 Eur;

 

4. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą Širvintų miesto šventės metu maisto produktais ir ne maisto produktais,

prekybos plotas – 6 kv. m – 35 Eur;

 

5. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą maisto produktais ir maitinimo paslaugų

teikimą švenčių, renginių metu (išskyrus Kernavės miestelyje),

prekybos plotas – 20 kv. m – 130 Eur;

 

6. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą gėlėmis, vaismedžiais, vaiskrūmiais,

dekoratyviniais augalais švenčių, renginių metu,

prekybos plotas – 6 kv. m – 20 Eur;

 

7. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą asmenims, turintiems tautodailininko pažymėjimą arba prekiaujantiems tautinio paveldo ar kulinarijos paveldo sertifikatus turinčiais gaminiais, švenčių ir renginių, vykstančių Kernavės miestelyje, metu,

prekybos plotas – 6 kv. m – 25 Eur;

 

8. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą asmenims, neturintiems tautodailininko pažymėjimo arba prekiaujantiems ne tautinio paveldo ar ne kulinarijos paveldo sertifikatus turinčiais gaminiais, švenčių ir renginių, vykstančių Kernavės miestelyje, metu,

prekybos plotas – 6 kv. m – 35 Eur;

 

9. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą maisto produktais ir maitinimo paslaugų teikimą švenčių ir renginių, vykstančių Kernavės miestelyje, metu,

prekybos plotas – 30 kv. m – 150 Eur;

 

10. Vienkartinė rinkliava už prekybą (1 dieną) mirusiųjų pagerbimui ir kapų priežiūrai skirtomis prekėmis – 5 Eur;

 

11. Vienkartinė rinkliava už atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugų teikimą (1 dieną) – 35 Eur.“

 

 

Vietinė rinkliava už prekybos ar paslaugų teikimo vietą mokama:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188722373

Sąskaita Nr. LT024010042000324840

esanti „Luminor Bank AB“

 

Įmokos pavadinimas – vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 9-634 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.