. Pradžia

Dokumentų medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti komisijai priėmimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti komisijai priėmimas

3

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti prašymus sudaryti medžioklės plotų vienetus ir pakeisti jų ribas savivaldybės teritorijoje. Prašymus priima savivaldybės administracija. Užregistruotas prašymas teikiamas Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijai (toliau-Komisija), kuri priima ir nagrinėja pasiūlymus dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo. Komisija priima sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto ribų nustatymo, parengia preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jų ribų keitimo projektą. Patvirtintą projektą komisija pateikia savivaldybės administracijai, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jų ribų keitimo iniciatoriui.

4

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Medžioklės 2002-06-20 įstatymas Nr. IX-966 (aktuali redakcija Lietuvos Respublikos Medžioklės 2018-07-01-2018-12-31 įstatymo galiojanti suvestinė redakcija).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-23 įsakymas 487/361 (aktuali redakcija Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2018-07-01 suvestinė redakcija). Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-20 įsakymas Nr. 9-44.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-27 įsakymas Nr.9-517.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.169653?jfwid=-fxdp7xtn