. Pradžia

Leidimų rengti renginius viešose vietose išdavimas

EEil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų rengti renginius viešose vietose išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimus organizuoti viešuosius renginius bei taikius susirinkimus Širvintų savivaldybės viešose vietose

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, 1993-12-02, Nr. 1-317. 
2. 2011-01-28 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-15 „Dėl renginių organizavimo Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (pridedama)

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

4. Prašyme aprašyti papildomi dokumentai, jei reikia

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Reikalavimai išdėstyti pridedamoje prašymo formoje

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Ričardas Putrimas, tel. 8 616 11920. e. p. ricardas.putrimassirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė- Četrauskienė, e. p. direktorėsirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavus fizinio / juridinio asmens prašymą Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

 

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiami šie dokumentai:

1. Pateikiamas prašymas leidimui gauti (pridedamas)

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai