. Pradžia

Pažymos apie patalpų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie patalpų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažymos apie patalpų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimas pagal viešojo administravimo subjekto pateiktą prašymą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“.

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Viešojo administravimo subjekto prašymas išduoti pažymą apie patalpų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį, nurodant:

1. pastato, kuriame yra patalpos pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, unikalų Nr., adresą;

2. patalpų pavadinimus, pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, unikalius Nr., bendrąjį plotą, pažymėjimą kadastro duomenų byloje.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

_____________

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Kristina Banikonienė, (8 382) 30 273, el. p.   kristina.banikonienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, (8 382) 30 283, el. p. rita.gujienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

______________

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

_______________