. Pradžia

Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas, pateikus laisvos formos prašymą ir naujų nekilnojamojo turto objektų formavimo schemą Širvintų rajono savivaldybės administracijai.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“.

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinio(-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį, nurodant;

1.1. statinio (-ių) unikalius numerius;

1.2. žemės sklypo kadastrinius numerius.

2. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija;

3. Rašytiniai statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai;

4. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

_____________

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Kristina Banikonienė, (8 382) 30 273, el. p.   kristina.banikonienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, (8 382) 30 283, el. p. rita.gujienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

______________

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Jei patikrinus pateiktus dokumentus nustatoma, kad schemą parengė neturintis teisės rengti tokią schemą asmuo ar naujai suformuoti statiniai negalės būti naudojami pagal įregistruotą paskirtį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos pateikti dokumentai grąžinami pareiškėjui, raštu nurodant atsisakymo išduoti pažymą motyvus.