. Pradžia

Šeimos sudėtį ir faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma.

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šeimos sudėtį ir faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin.,1994, Nr.55-1049,2008m., Nr.113-4290)

Lietuvos Respublikos   Vyriausybės 2007m.rugpjūčio 22d. nutarimas Nr.875

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1.Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3.Šeimos sudėties pažymai, kai šeimos nariai nedeklaravę gyvenamosios vietos seniūnijoje, šeimos narių asmens dokumentus.

4.Kitą faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1.Prašymas

2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3.Šeimos sudėties pažymai, kai šeimos nariai nedeklaravę gyvenamosios vietos seniūnijoje, šeimos narių asmens dokumentų kopijas.

4.Kitą faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos specialistas, kuris suteikia asmeniui atitinkamą administracinę paslaugą:

 

Alionių seniūnija,

Specialistė – Vida Mažulienė

Miško g. 8, Alionių I k., Alionių sen. Širvintų r. sav. LT-19143, tel. (8 382) 43 785, 8 687 16008,

el.p alionyssirvintos.lt

Čiobiškio seniūnija,

Specialistė – Stasė Sapitavičienė

Neries g. 8, Čiobiškio k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., LT-19020, tel. (8 382) 45 383, 8 610 33054,

el. p. ciobiskissirvintos.lt

 

Gelvonų seniūnija,

Specialistė – Palmira Chatkevičiūtė       

Mikalajūnų g. 2, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., LT- 19201, tel. (8 382) 42 181,

8 620 73346, el.p.gelvonaisirvintos.lt

 

Jauniūnų seniūnija,

Specialistė – Jovita Šakinytė

Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., LT-19152, tel. (8 382) 44 147, 8 645 25262, el.p.jauniunaisirvintos.lt

 

Musninkų seniūnija,

Specialistė – Jadvyga Kielienė

Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., LT-19185, tel. (8 382) 45 188,

8 688 29638, el.p.musninkaisirvintos.lt

 

Širvintų seniūnija,

Specialistė – Rima Gudeikienė

Vilniaus g. 86, Širvintos, LT-19120,

tel. (8 382) 51 341, 8 670 04919

el. p. seniunijasirvintos.lt

 

Zibalų seniūnija,

Specialistė – Liongina Vinslauskienė

Širvintų g. 12, Zibalų k.,   Zibalų sen., Širvintų r. sav., LT-19106,tel. (8 382) 44 523, 8 682 58429

el. p. zibalaisirvintos.lt

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Širvintų rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos seniūnas, atsakantis už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

 

Alionių seniūnija,

Seniūnas – Sigitas Bankauskas

Miško g. 8, Alionių I k., Alionių sen., Širvintų r. sav., LT-19143, tel. (8 382) 43 785, 8 610 33056

el. p. sigitas.bankauskassirvintos.lt

 

Čiobiškio seniūnija,

Seniūnas – Virginijus Niekis

Neries g. 8, Čiobiškio k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., LT-19020, tel. (8 382) 45 383, 8 686 22616

el. p. virginijus.niekissirvintos.lt

 

Gelvonų seniūnija,

Seniūnas – Lionginas Juzėnas                

Mikalajūnų g. 2, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., LT- 19201, tel. (8 382) 42 181,

8 610 33048

el. p. lionginas.juzenassirvintos.lt

 

Jauniūnų seniūnija,

Seniūnas - Ramūnas Jasevičius

Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., LT-19152, tel. (8 382) 44 147, 8 610 33057

el. p. ramunas.jaseviciussirvintos.lt


Kernavės seniūnija,

Seniūnas – Stanislovas Gaidakauskas

Kerniaus g. 4, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., LT-19172, tel. (8 382) 47 350,

8 686 22618

el. p. stanislovas.gaidakauskassirvintos.lt

 

Musninkų seniūnija,

Seniūnė – Birutė Jankauskienė

Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., LT-19185, tel. (8 382) 45 188,

8 610 33051

el. p. birute.jankauskienesirvintos.lt

 

 

Širvintų seniūnija,

Seniūnė – Laimutė Griškienė

Vilniaus g. 86, Širvintos, LT-19120,

tel. (8 382) 51 341, 8 686 22143

el. p. laimute.griskienesirvintos.lt

 

Zibalų seniūnija,

Laikinai pavaduoja seniūną – Sigitas Bankauskas

Širvintų g. 12, Zibalų k.,   Zibalų sen., Širvintų r. sav., LT-19106,

tel. (8 382) 44 523, 8 610 33056

el. p. zibalaisirvintos.lt

 

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1.Pažymoms apie šeimos sudėtį viena darbo diena.

2.Pažymoms apie kitą faktinę padėtį

2.1.Kai nereikalingas papildomas duomenų tikslinimas viena darbo diena

2.2.Kai reikalingas duomenų tikslinimas penkios darbo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Tik X seniūnijoje gyvenantiems gyventojams.