. Pradžia

Pažymų apie draudžiamąsias pajamas išdavimas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos versija Pirma
2. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymų apie draudžiamąsias pajamas išdavimas
3. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažyma apie darbo užmokestį ir stažą reikalinga VSFV dėl pensijos skyrimo

4. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-03 nutarimo Nr.403 pakeitimo "Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" 3 punktu.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1.VSDFV prašymas dėl nurodyto asmens pažymos apie draudžiamąsias pajamas.

 

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Duomenys iš seniūnijos archyve esančių darbo užmokesčio žiniaraščių apie nurodyto asmens draudžiamąsias pajamas
7. Administracinės paslaugos teikėjas

Vida Mažulienė, Alionių seniūnijos vyresnioji specialistė, Alionių I k., Širvintų r. savivaldybė, 

tel. (8 382) 43 785.

Stasė Sapitavičienė, Čiobiškio seniūnijos vyresnioji specialistė, Neries g. 10, Čiobiškio k., Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 45 383.

Palmira Chatkevičiūtė, Gelvonų seniūnijos vyresnioji specialistė, Mikalajūnų g. 2, Gelvonų mstl., Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 42 181.

Jovita Šakinytė, Jauniūnų seniūnijos vyresnioji specialistė, Jaunimo g. 1, Jauniūnų k. Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 44 147.

Stanislovas Gaidakauskas, Kernavės seniūnijos seniūnas, Kerniaus g. 4, Kernavės mstl., Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 47 350.

Jadvyga Kielienė, Musninkų seniūnijos vyresnioji specialistė, Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 45 188.

Rima Gudeikienė, Širvintų seniūnijos vyresnioji specialistė, Vilniaus g. 86, Širvintos, Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 51 341.

Liongina Vinslauskienė, Zibalų seniūnijos vyresnioji specialistė, Širvintų g. 12, Zibalų mstl., Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 44 523.
8. Administracinės paslaugos vadovas

Sigitas Bankauskas, Alionių seniūnas,

tel. (8 382) 43 785, mob. 8 610 33056,

el. p. alionyssirvintos.lt

Virginijus Niekis, Čiobiškio seniūnas,

tel. ( 8 382) 45 383, mob. 8 686 22616,

el. p. ciobiskissirvintos.lt

Lionginas Juzėnas, Gelvonų seniūnas,

tel. (8 382) 42 181, mob. 8 610 33048,

el. p. gelvonaisirvintos.lt

Ramūnas Jasevičius, Jauniūnų seniūnas,

tel. (8 382) 44 147, mob. 8 610 33057,

el. p. jauniunaisirvintos.lt

Stanislovas Gaidakauskas, Kernavės seniūnas, tel. (8 382) 47 350, mob. 8 686 22618,

el. p. kernavesirvintos.lt

Birutė Jankauskienė, Musninkų seniūnė,

tel. (8 382) 45 188, mob. 8 610 33051,

el. p. musninkaisirvintos.lt

Laimutė Griškienė, Širvintų seniūnė,

tel. (8 382) 51 341, mob. 8 686 22143,

el. p. seniunijasirvintos.lt

Sigitas Bankauskas, Laikinai pavaduojantis Zibalų seniūną,

tel. (8 382) 44 523, mob. 8 610 33056,

el. p. zibalaisirvintos.lt
9. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavus fizinio/juridinio asmens prašymą per 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.

10. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Pateikiamas laisvos formos prašymas pažymai apie draudžiamąsias pajamas gauti, nurodant suinteresuotą asmenį.
12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą _________________
13. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Gyventojams