. Pradžia

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma.

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą išduoda Širvintų rajono savivaldybės administracijos X seniūnija fiziniams (juridiniams, įstatymų numatytais atvejais) asmenims savo seniūnijų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2015-06-30 Nr. XII -1919 Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 nauja redakcija „Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo Įstatymas,

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimas Nr. 801 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-10-13 nutarimo Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo,
-Valstybinės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015-12-29 Nr. V-294 įsakymas „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“,

- Valstybinės įmonės registrų centro direktoriaus 2015-12-29 Nr. V-295 įsakymas „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo,
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Suteikta teisė prisijungi ir naudotis gyventojų registro duomenų baze.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos specialistas, kuris suteikia asmeniui atitinkamą administracinę paslaugą:

 

Alionių seniūnija,

Specialistė – Vida Mažulienė

Miško g. 8, Alionių I k., Alionių sen. Širvintų r. sav. LT-19143, tel. (8 382) 43 785, 8 687 16008,

el.p alionyssirvintos.lt

 

Čiobiškio seniūnija,

Specialistė – Stasė Sapitavičienė

Neries g. 8, Čiobiškio k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., LT-19020, tel. (8 382) 45 383, 8 610 33054,

el. p. ciobiskissirvintos.lt

 

Gelvonų seniūnija,

Specialistė – Palmira Chatkevičiūtė       

Mikalajūnų g. 2, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., LT- 19201, tel. (8 382) 42 181,

8 620 73346, el.p.gelvonaisirvintos.lt

 

Jauniūnų seniūnija,

Specialistė – Jovita Šakinytė

Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., LT-19152, tel. (8 382) 44 147, 8 645 25262, el.p.jauniunaisirvintos.lt

 

Musninkų seniūnija,

Specialistė – Jadvyga Kielienė

Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., LT-19185, tel. (8 382) 45 188,

8 688 29638, el.p.musninkaisirvintos.lt

 

Širvintų seniūnija,

Specialistė – Rima Gudeikienė

Vilniaus g. 86, Širvintos, LT-19120,

tel. (8 382) 51 341, 8 670 04919

el. p. seniunijasirvintos.lt

 

Zibalų seniūnija,

Specialistė – Liongina Vinslauskienė

Širvintų g. 12, Zibalų k.,   Zibalų sen., Širvintų r. sav., LT-19106,tel. (8 382) 44 523, 8 682 58429

el. p. zibalaisirvintos.lt

 

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Širvintų rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos seniūnas, atsakantis už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

 

 

Alionių seniūnija,

Seniūnas – Sigitas Bankauskas

Miško g. 8, Alionių I k., Alionių sen., Širvintų r. sav., LT-19143, tel. (8 382) 43 785, 8 610 33056

el. p. sigitas.bankauskassirvintos.lt

 

Čiobiškio seniūnija,

Seniūnas – Virginijus Niekis

Neries g. 8, Čiobiškio k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., LT-19020, tel. (8 382) 45 383, 8 686 22616

el. p. virginijus.niekissirvintos.lt

 

Gelvonų seniūnija,

Seniūnas – Lionginas Juzėnas                

Mikalajūnų g. 2, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., LT- 19201, tel. (8 382) 42 181,

8 610 33048

el. p. lionginas.juzenassirvintos.lt

 

Jauniūnų seniūnija,

Seniūnas - Ramūnas Jasevičius

Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., LT-19152, tel. (8 382) 44 147, 8 610 33057

el. p. ramunas.jaseviciussirvintos.lt


Kernavės seniūnija,

Seniūnas – Stanislovas Gaidakauskas

Kerniaus g. 4, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., LT-19172, tel. (8 382) 47 350,

8 686 22618

el. p. stanislovas.gaidakauskassirvintos.lt

 

Musninkų seniūnija,

Seniūnė – Birutė Jankauskienė

Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., LT-19185, tel. (8 382) 45 188,

8 610 33051

el. p. birute.jankauskienesirvintos.lt

 

 

 

 

Širvintų seniūnija,

Seniūnė – Laimutė Griškienė

Vilniaus g. 86, Širvintos, LT-19120,

tel. (8 382) 51 341, 8 686 22143

el. p. laimute.griskienesirvintos.lt

 

Zibalų seniūnija,

Laikinai pavaduoja seniūną – Sigitas Bankauskas

Širvintų g. 12, Zibalų k.,   Zibalų sen., Širvintų r. sav., LT-19106,

tel. (8 382) 44 523, 8 610 33056

el. p. zibalaisirvintos.lt

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva forma.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 605.2. punktas)

https://as.vrm.lt:4444/gvdis/loginform.do

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Tik X seniūnijoje gyvenantiems asmenims.

Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo(jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją arba pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.