. Pradžia

Leidimų kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius (medžius ir krūmus), augančius ne miško žemėje išdavimas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos versija Pirma
2. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius (medžius ir krūmus), augančius ne miško žemėje išdavimas
3. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą seniūnijoje.
4. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151);
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008- 06-26 įsakymas Nr. D1-343 “Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 74-2907);
  4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008- 01-31 įsakymas Nr. D1-87 “Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 17-611);
5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008-09-23 sprendimas Nr. 1-206 “Dėl Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” (redakcijos: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. 1-107, 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 1-86, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 1-49)
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
  4. Žemės sklypo planas.
5. Patvirtintas (suderintą) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planai.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

______________

7. Administracinės paslaugos teikėjas

Sigitas Bankauskas, Alionių seniūnas, Alionių I k., Širvintų r. savivaldybė, 

tel. (8 382) 43 785.

Virginijus Niekis, Čiobiškio seniūnas,

Neries g. 10, Čiobiškio k., Širvintų r. savivaldybė,

tel. (8 382) 45 383.

Lionginas Juzėnas, Gelvonų seniūnas,

Mikalajūnų g. 2, Gelvonų mstl., Širvintų r. savivaldybė,

tel. (8 382) 42 181.

Ramūnas Jasevičius, Jauniūnų seniūnas

Jaunimo g. 1, Jauniūnų k. Širvintų r. savivaldybė,

tel. (8 382) 44 147.

Stanislovas Gaidakauskas, Kernavės seniūnas, Kerniaus g. 4, Kernavės mstl., Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 47 350.

Birutė Jankauskienė, Musninkų seniūnė,

Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 45 188.

Laimutė Griškienė, Širvintų seniūnė,

Vilniaus g. 86, Širvintos, Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 51 341.

Sigitas Bankauskas, Laikinai pavaduojantis Zibalų seniūną,

Širvintų g. 12, Zibalų mstl., Širvintų r. savivaldybė, tel. (8 382) 44 523.
8. Administracinės paslaugos vadovas

Sigitas Bankauskas, Alionių seniūnas,

tel. (8 382) 43 785, mob. 8 610 33056,

el. p. alionyssirvintos.lt

Virginijus Niekis, Čiobiškio seniūnas,

tel. ( 8 382) 45 383, mob. 8 686 22616,

el. p. ciobiskissirvintos.lt

Lionginas Juzėnas, Gelvonų seniūnas,

tel. (8 382) 42 181, mob. 8 610 33048,

el. p. gelvonaisirvintos.lt

Ramūnas Jasevičius, Jauniūnų seniūnas,

tel. (8 382) 44 147, mob. 8 610 33057,

el. p. jauniunaisirvintos.lt

Stanislovas Gaidakauskas, Kernavės seniūnas, tel. (8 382) 47 350, mob. 8 686 22618,

el. p. kernavesirvintos.lt

Birutė Jankauskienė, Musninkų seniūnė,

tel. (8 382) 45 188, mob. 8 610 33051,

el. p. musninkaisirvintos.lt

Laimutė Griškienė, Širvintų seniūnė,

tel. (8 382) 51 341, mob. 8 686 22143,

el. p. seniunijasirvintos.lt

Sigitas Bankauskas, Laikinai pavaduojantis Zibalų seniūną, tel. (8 382) 44 523, mob. 8 610 33056,

el. p. zibalaisirvintos.lt

9. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Gavus fizinio/juridinio asmens prašymą Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.
10. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Pateikiamas prašymas leidimui gauti (pridedamas)
12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą _________________
13. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Tik seniūnijos teritorijoje, gyventojų namų valdose.