. Pradžia

Išvados priimant/tvarkant nepilnamečio paveldėtą turtą išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išvados priimant/tvarkant nepilnamečio paveldėtą turtą išdavimas 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išvados reikia, kai nepilnamečio vaiko vardu norima priimti/tvarkyti palikimą. Prašymas dėl išvados pateikiamas Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko teisių apsaugos  poskyriui

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas.

3. Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1983 (redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1593)

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės dokumentas.
3. Vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie šeimą iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Dragūnienė, Vaiko teisių apsaugos poskyrio vyriausioji specialistė, mob. tel. 8 616 51 860, el. p. rasa.dragunienesirvintos.lt

 

Lina Ožiūnienė, Vaiko teisių apsaugos poskyrio vyresnioji specialistė, mob. tel. 8 682 41 721, el. p. lina.oziunienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS)

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pažyma išduodama tik tiems asmenims, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Širvintų rajono savivaldybėje.

Paslauga galutinė. Užpildytas prašymas pateikiamas Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko teisių apsaugos poskyriui. Tikrinama, ar prašymas  surašytas valstybine kalba, ar parašytas įskaitomai. Prašymas registruojamas registre:  prašyme dedamas registracijos spaudas, jame įrašoma prašymo gavimo data ir registracijos numeris. Specialisto parengtą išvadą pasirašo Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas. Parengta ir vedėjo pasirašyta išvada įteikiama interesantui ar išsiunčiama paštu