. Pradžia

Topografinių planų ir geodezinių nuotraukų derinimas; archyvinės topografinės medžiagos išdavimas skaitmenine ir analogine forma

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Topografinių planų ir geodezinių nuotraukų derinimas; archyvinės topografinės medžiagos išdavimas skaitmenine ir analogine forma 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims.

Dėl dokumentų derinimo:
• Visi topografiniai planai bei geodezinės nuotraukos derinimui teikiami per 1 langelį. Prašymo pateikimo formos pridedamos.
• Kiekvienam objektui reikia pildyti atskirą prašymą:
Pateikiant topografinį planą pridedama:
plano originalas, nustatyta tvarka suderintas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis; kopija; skaitmeninis plano variantas 
Pateikiant geodezinę nuotrauką pridedama:
Geodezinės nuotraukos bylos; skaitmeninis geodezinių nuotraukų variantas; eksplikacijos (jei buvo pildomos)
• Derinimui skirtus duomenis siųsti el. paštu natalija.bareckienesirvintos.lt arba pateikti skaitmeninėje laikmenoje. Skaitmeninių duomenų pateikimo formatas .dwg arba .dgn.
• Rengiant topografinį planą ar geodezinę nuotrauką būtina užsakyti archyvinę topografinę medžiagą. 
• Būtina grąžinti laikinam naudojimui išduota archyvinę medžiagą.
Dėl archyvinės medžiagos išdavimo:
• Archyvinė medžiaga bus išduodama tik pagal el. paštu išsiųstas užklausas. 
• Kiekvienam objektui reikia pateikti atskirą užklausą el. paštu natalija.bareckienesirvintos.lt pridedant prašymą ir užsakomo objekto vietą apibrėžtą poligonu (.dwg arba .dgn. formatu).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas (V.Ž., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649).
2. VGKT prie LRV 2000-06-19 įsakymu Nr. 45 „Dėl sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518).
3. NŽT prie ŽŪM 2014-02-28 įsakymu Nr. 1P-(1.3)-65 Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“.
4. VGKT prie LRV 1999-05-04 įsakymu Nr. 17 „Dėl statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 108-2729).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fizinis ar juridinis asmuo, atliekantis geodezijos ir kartografijos darbus, privalo turėti kvalifikacijos pažymėjimą, išduotą Vyriausybės įgaliotos institucijos. Asmenys, norintys suderinti topografinius-geodezinius planus pateikia:

1.Topografinio - gedoezinio plano analoginę ir skaitmeninę medžiagą;

2. Topografiniai planai nustatyta tvarka turi būti suderinti su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Topografinio - geodezinio plano analoginę ir skaitmeninę medžiagą.

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Natalja Bareckienė

tel. (8 677) 23 603

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė, tel. (8 682) 41 712.

el.p. deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva.

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.