. Pradžia

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūra ir išdavimas

SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IŠDAVIMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūra ir išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracija vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir Tvarkos aprašu, specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį) išduoda statytojui (užsakovui) pageidaujant.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.

2. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas (Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017-01-06 įsakymas Nr. D1-22).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Specialiųjų reikalavimų rinkinio gavimui statytojas (užsakovas), turintis teisę asmuo (toliau-statytojas (užsakovas), savivaldybės administracijai pateikia:

1. Prašymą ir dokumentus su žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenimis;

2. Projektinius pasiūlymus (jei jie privalomi), suderintus su šio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis (žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojančių žemės sklypų ar valdytojų rašytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai) privalomi pagal teisės aktų reikalavimus).

3. Nuotoliniu būdu teikiant prašymą pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema IS „Infostatyba“ https://planuojustatyti.lt/info-portal/, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresnysis specialistas

Vytautas Šuminas, tel. 8 687 31 705,

 el. paštas: vytautas.suminassirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė,

tel. (8 682) 41 712, el. paštas: deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokamai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma, nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22.

 

Prašymo pildymo pavyzdys.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-