. Pradžia

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas, keitimas ir įtraukimas į apskaitą.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas, keitimas ir įtraukimas į apskaitą. 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama Adresų registrui, fiziniams ir juridiniams asmenims. Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyrius, gavęs prašymą ir reikalingus dokumentus, parengia Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir planą dėl pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą. Tarybai priėmus sprendimą, sutvarkyti duomenys perduodami VĮ Registrų centro Adresų registrui. Pareiškėjai informuojami apie priimtą sprendimą, jiems įteikiant Adresų registro pritarimo kopiją arba Tarybos sprendimo su priedu kopiją.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl numerių pastatams, patalpoms, ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“,

2011-01-25, Nr. 1V-57

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  1994-07-20, I-533

3. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, 1994-07-19, I-558

4. Lietuvos Respublikos adresų formavimo taisyklės, 2002-12-23, Nr. 2092

  1.  

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Aiškinamasis raštas, kuriame pagrindžiamas pasiūlymo tikslingumas.

2. Gatvės išdėstymo planas.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Adresų registro duomenų bazės duomenys.

2. Nekilnojamojo turto duomenų bazės duomenys.

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Natalja Bareckienė

tel. (8 677) 23 603, el. paštas:

natalija.bareckienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė, tel. (8 682) 41 712.

el.p. deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 mėnesiai

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma nustatyta.

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.