. Pradžia

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ar keitimo

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (aktuali redakcija);

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (aktuali redakcija);

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (aktuali redakcija);

4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (aktuali redakcija);

5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (aktuali redakcija);

6. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas (aktuali redakcija).

 

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Užpildytas nustatytos formos prašymas (doc. pdf. ) su priedais:

1. žemės sklypo plano kopija; 
2. žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) kopija;

3. kreditoriaus sutikimas dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (jei žemės sklypas (-ai) yra įkeistas;
4. žemės sklypo bendrasavininkų sutikimas;
5. jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo planą, kuriame nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vytautas Šuminas, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistas, tel. 8 687 31 705, el. paštas: vytautas.suminassirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė,

tel. (8 682) 41 712.

el.p. deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokamai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma nustatyta

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-