. Pradžia

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimas, keitimas ir apskaita

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimas, keitimas ir apskaita

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims. Numeriai pastatams, patalpoms ir butams suteikiami, keičiami ir apskaitomi Administracijos direktoriaus įsakymu. Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyrius, gavęs prašymą, parengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą su reikiamais priedais, sutvarkytus duomenis perduoda VĮ Registrų centro Adresų registrui. Prašymą pateikusiam asmeniui išsiunčiama Adresų registro pritarimo kopija arba išduodama Administracijos direktoriaus įsakymo su priedu kopija.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. Sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2014-03-13, Nr. 1V-178 

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-20, I-533

3. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, 1994-07-19, I-558

4. Lietuvos Respublikos adresų formavimo taisyklės, 2002-12-23, Nr. 2092

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.

3. Sklypo plano kopija.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Natalja Bareckienė

tel. (8 677) 23 603

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė, tel. (8 682) 41 712.

el.p. deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva.

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.