Pradžia

Išorinės reklamos įrengimo projektų derinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išorinės reklamos įrengimo projektų derinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Derinami išorinės reklamos įrengimo projektai

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000 Nr. 64-1937; Žin., 2008, Nr. 11-374).

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-13 įsakymu Nr. ĮV-138 patvirtintos Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės;

3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; Žin, 2001, Nr. 101-3597).

4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. 1-170 patvirtintomis Išorinės reklamos įrengimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėmis (su pakeitimais).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas, (doc., pdf.).

2. Išorinės reklamos įrengimo projektas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dalia Kunevičienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, tel. 8  616 89 320, el. paštas: dalia.kunevicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė,

tel. (8 682) 41 712, el. paštas: deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

(doc., pdf.)

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-