Pradžia

Socialinė parama mokiniams0

Socialinė parama mokiniams

 

Socialinės paramos mokiniams rūšys:

-    Mokinių nemokamas maitinimas.

-    Parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti:

 • jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (183 Eur);
 • vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose mokiniams gali būti skiriamas nemokamas maitinimas, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (183 Eur).

Mokiniai turi teisę į nemokamus pusryčius, pietus, pavakarius, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti:

 • išimties atvejais Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (305 Eur).

Socialinės paramos mokiniams teikimas:

 • Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi.
 • Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.
 • Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais (pervedant į pareiškėjo asmeninę sąskaitą banke) ir nepinigine forma (išduodant socialinę kortelę).

Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio (76 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. 

Kreipimasis dėl socialinės paramos mokiniams:

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administracijos Socialinės paramos skyrių.

Pareiškėjas gali kreiptis:

 • Dėl nemokamo mokinio maitinimo ir paramos mokinio reikmenims – nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos.
 • Dėl nemokamo mokinio maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos.
 • Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

 1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti.
 2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas ir vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai).
 3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir (arba) būsto nuomos sutartis.
 4. Žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę.
 5. Pažymos (dokumentai) apie pajamas.
 6. Kiti papildomi dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}