Pradžia

Širvintose viešėjo Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis0

Širvintose viešėjo Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

Penktadienį, birželio 8 d., į Širvintas darbo vizito atvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovas – Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis su komanda:  Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu, patarėju Skirmantu Malinausku, sekretoriato vadove Živile Navickaite-Babkin.

Pirmajame susitikime su rajono mere Živile Pinskuviene, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskiene, Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene įvyko konstruktyvus pokalbis, išsamiai aptariant aktualius mūsų rajonui klausimus, nagrinėjant problematiką.

Merė Ž. Pinskuvienė pasidžiaugė Širvintose vykdomais Europos Sąjungos projektais, prie kurių prisideda ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Aptarti stadiono, socialinio būsto daugiabučio projektai, Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimo darbai – 2019 metais šiam investicijų projektui įgyvendinti yra numatyta 2 691 000 Eur.

Išsamiai buvo kalbėta apie vietinės reikšmės kelių tvarkymo finansavimą. Kaip viena iš opių širvintiškių problemų buvo pristatytas Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ senojo pastato renovavimo klausimas. Pasak S. Skvernelio, patalpų infrastruktūros atnaujinimo ir šių darbų finansavimo situacija gali paaiškėti liepos pradžioje – kai Finansų ministerija pateiks asignavimų limitus 2019-2021 metams.

Kalbėta apie galimybes įrengti nuotekų sistemą Motiejūnų kaime, kuriame buvusios valdžios įgyvendintas vandentvarkos projektas buvo apribotas vien vandentiekiu, o gyventojai liko be nuotekų tinklų.

Merė Ž. Pinskuvienė pristatė siekį Širvintose įkurti krašto muziejų. Kultūros ministerija palaiko šią idėją ir pritaria, tačiau finansiškai tokio projekto neketina remti.

Pristačius vieną skaudžiausių problemų dėl pragaištingos Savivaldybės gyventojams autobusų parko situacijos ir koncesijos sutarties, Ministras Pirmininkas S. Skvernelis apgailestavo, kad tokios sutartys regionuose, kur viešojo transporto paslaugos yra labai reikalingos, apsunkina žmonių gyvenimą ir net pasitelkus teisines priemones, sutarties nutraukti nepavyksta.

Po susitikimo Savivaldybėje ir trumpos spaudos konferencijos, Savivaldybės ir Vyriausybės komandos vyko į VšĮ Širvintų ligoninę. Čia svečių laukė visas medikų kolektyvas ir įstaigai šiuo metu vadovauti paskirta l.e.p. direktorė Elona Pečiukaitienė. Ligoninės situacija buvo aptarta apžiūrint tiek naudojamas, suremontuotas, tiek remonto reikalaujančias buvusio Vidaus ligų skyriaus patalpas. S. Skvernelio teigimu, atsižvelgus į daugelį aplinkybių, tokio pobūdžio mažosios ligoninės ateityje neturėtų teikti stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų. Šios problemos bus sprendžiamos visoje šalyje, o Vyriausybė jau yra pateikusi Seimui struktūrinės reformos sveikatos srityje įstatymų projektus. Tačiau pabrėžė, kad skatintinas rajono vadovių ryžtas plėsti slaugos paslaugas ir išlaikyti būtinas paslaugas žmonėms kuo arčiau gyvenamosios vietos.

Vėliau svečiai aplankė kooperatinę bendrovę „Grybai LT“, sėkmingai vykdančią virš 6 mln. eurų vertės investicinį projektą. Šiuo metu įmonėje dirba apie 30 darbuotojų, o nuo rudens planuojama plėtra – tiek gamybos, tiek žmogiškųjų išteklių srityse.

Baigiant vizitą, Vyriausybės vadovas kartu su Savivaldybės mere ir Administracijos direktore vyko į Musninkus, kur jų laukė miestelio bendruomenės.

S. Skvernelis pagerbė Vasario 16-osios akto signataro Alfonso Petrulio atminimą, padėdamas gėlių ant kapo Musninkų bažnyčios šventoriuje, apžiūrėjo pernai atidengtą paminklą Musninkų valsčiaus savanoriams.

Susitikime su Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų „Spindulys“ ir Musninkų kaimo bendruomenių atstovais aptarti probleminiai klausimai. Ministras pirmininkas S. Skvernelis abiejų bendruomenių atstovams padovanojo Lietuvos vėliavas, bendravo su susirinkusiais, jaunimu.

Širvintų r. savivaldybės merė Živile Pinskuvienė Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui įteikė ribotu (100 vnt) tiražu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga nukaldintą Širvintų rajono savivaldybės medalį, visų rajono žmonių vardu dėkodama už parodytą dėmesį ir supratimą. „Esu tikra, kad savivalda su Vyriausybe bendromis jėgomis gali pasiekti puikių rezultatų, reikalingų žmonėms,“ – teigė Ž. Pinskuvienė.


Džiugu, kad aukšto rango valstybės pareigūnų vizitai Širvintose tampa vis dažnesni. Primename, kad praėjusių metų pabaigoje Širvintose viešėjo Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, praeitą savaitę vykusiame stadiono atidaryme dalyvavo Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

                        

 

Nuotraukos: Širvintų r. savivaldybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

 

 

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}