. Pradžia

Kviečiame teikti kandidatūras į Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją0

Kviečiame teikti kandidatūras į Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją

Pasikeitus Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatoms ir siekiant tinkamai vertinti ir prižiūrėti želdinius Širvintų rajone, planuojama sudaryti naują Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros  ir tvarkymo komisiją.

Įgyvendindama  naujos redakcijos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 dalį ir 25 straipsnį, Savivaldybės administracija rengia Širvintų rajono savivaldybės Tarybos sprendimą „Dėl Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“. Bendruomenines organizacijas ir asociacijas ar kitus viešuosius juridinius asmenis (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis) kviečia teikti kandidatūras į Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją. Bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų atstovai (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis) turi sudaryti ne mažiau kaip pusę komisijos narių skaičiaus, išskyrus atvejus, kai šie asmenys raštu neišreiškė iniciatyvos dalyvauti komisijos veikloje.

Komisijos funkcija:

Teikti išvadą Savivaldybės administracijai dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius. Išvada reikalinga tuo atveju, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, taip pat norint kirsti viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius.

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai, raštu išreiškę iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje.

Prašome iki š. m. gruodžio 17 d. teikti prašymus į Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (jei kandidatą siūlo kiti asmenys, prie prašymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato sutikimas dalyvauti komisijoje) ir kompetenciją patvirtinanti informacija (jei tokia yra), Širvintų rajono savivaldybės administracijai, adresu Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos arba el. savivaldybe@sirvintos.lt. Telefono numeris pasiteiravimui 8 686 26118.

PRIDEDAMA:

Prašymo forma

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}