Pradžia

Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos0

Informacijos paskelbimo data: 2024-05-28;

PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Jorisanta“;

PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Širvintų r. sav., Šiaulių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas;

PŪV vieta: Širvintų r. sav., Širvintų sen., Šiaulių k., Nartakų k.;

Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/drive/folders/16igom_2OvA8Yx89I6CEuk05X2MQx1rLN arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Vilniaus apskritis (28);

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}