Pradžia

Aplinkos apsaugos agentūroje vyko susitikimas dėl Beržės upelio ištakų tikslinimo0

Aplinkos apsaugos agentūroje vyko susitikimas dėl Beržės upelio ištakų tikslinimo

Sausio 9 d. Aplinkos apsaugos agentūroje prie Aplinkos ministerijos vyko susitikimas, kuriame buvo svarstoma UAB „RetroPlast“ – įmonės, ketinančios Širvintų r. Beržės k. statyti antrinių žaliavų perdirbimo gamyklą – prašymas patikslinti Beržės upės ištakų vietą Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre ir Georeferencinio pagrindo kadastre. Įdomu tai, kad kvietimą į susitikimą Aplinkos apsaugos agentūra išsiuntė Širvintų r. savivaldybei ir vienintelei – Širvintų miesto bendruomenei. O rajono gyventojams kvietimas buvo atsiųstas Savivaldybei tik likus vienai iki jam įvykstant. Ar tai buvo daroma tikslingai, siekiant apriboti dalyvių skaičių, lieka neatsakytas klausimas.

Tačiau susitikimas įvyko. Kadangi šis klausimas tiesiogiai susijęs su UAB „RetroPlast“ ketinimu statyti gamyklą, kurioje planuojama vykdyti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybos veiklą visai šalia Širvintų miesto ribos, 3,1 ha plote Beržės kaime, Beržės g. 1 Širvintų rajone, o tai yra aktualu daugeliui Širvintų miesto, o taip pat ir priemiesčio gyventojų, į deleguoti Savivaldybės administracijos atstovai Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Justinas Kontrimavičius, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė ir specialistė Rasa Minkštimienė susitikime pateikė šią poziciją.

Savivaldybės administracija 2017-05-11 pagal UAB „RetroPlast“ pateiktą prašymą yra išdavusi statybos leidimą. Leidimas išduotas nuosavybės teise UAB „Retroplast“ priklausančiame sklype nugriauti seną ir pastatyti naują negyvenamosios paskirties pastatą. Bendrajame rajono plane (patvirtintame 2009-05-29, rajonui vadovaujant merui Kęstučiui Pakalniui) minimoje teritorijoje Beržės k. yra numatyta pramonės ir sandėliavimo paskirtis. Kadangi UAB „Retroplast“ prašyme nurodyta paskirtis atitiko bendrąjį planą, Savivaldybės administracija statybos leidimą privalėjo išduoti. Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktų nustatyta tvarka išduoti statybos leidimus yra tiesioginė Savivaldybės administracijos funkcija.

Savivaldybės vaidmuo šiame procese formaliai tuo ir baigėsi. Tačiau atstovaudama rajono gyventojų interesus, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Savivaldybės administracija ne vienu raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą su reikalavimu, kad būtų atliktas išsamus UAB „RetroPlast“ numatomos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimas, taip pat būtų pateikti susitikimų ir svarstymų  su visuomene protokolai. Deja, iki šios dienos jokie dokumentai nebuvo nepateikti. Būtent nuo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo tiesiogiai priklausys, ar bus išduotas leidimas šiai įmonei vykdyti planuojamą veiklą.

Vykdyti ar nevykdyti išsamų poveikio aplinkai vertinimą labai stipriai priklauso nuo to, kaip traktuojama Beržės upelio ir jo ištakų tiksli vieta. O tai ir buvo esminis susitikimo diskusijų momentas.

Šiuo metu UAB „RetroPlast“, radusi atstovus mokslininkų tarpe, kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą, prašydama pakeisti esamuose dokumentuose Beržės upelio ištakų koordinates.  Įmonė siekia, kad toje teritorijoje upelis būtų pripažintas tiesiog melioracijos grioviu! Ir tai grindžia mokslininkų išvadomis, padarytomis pagal 1933-1941 m.  medžiaga, kurioje minima, kad būtent tuo metu šioje vietoje buvo iškastas melioracijos griovys. Kuo tai svarbu? Ogi tuo, kad toks traktavimas palengvintų derinimo procesus ir upelį pripažinus grioviu, poveikio aplinkai išsamus vertinimas nebūtų privalomas.

Širvintų rajono savivaldybės pozicija, kurią Administracijos atstovai gynė susitikimo Aplinkos apsaugos agentūroje metu, yra vienareikšmė – visi Savivaldybės turimi dokumentai kalba apie Beržės upelio ištakas būtent šioje teritorijoje. Tai įrodo, tiek archyviniai 1966 m. melioracijos planai, tiek vėlesni dokumentai – Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinių karkasų teritorijų naudojimo specialusis planas, Kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas. Todėl kalbos, kad ten yra ne upelis, o griovys, negali būti.

Širvintų rajono savivaldybė įsipareigoja ir toliau atsakingai atstovauti gyventojams reikalaudama, kad UAB „RetroPlast“ atliktų išsamų ketinamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Jeigu prireiks, viešasis interesas bus ginamas net ir teisme.

 

 

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}