. Pradžia

2016 m. sausio 14 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-01-14 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. sausio 12 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. sausio 14 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvio mokesčio nustatymo ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2. Dėl Širvintų meno mokyklos prijungimo prie Širvintų rajono švietimo centro.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 

Pagal galimybę prašome dalyvauti Živilę Pinskuvienė, Savivaldybės merę, Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, Savivaldybės administracijos direktorę, Daivą Vinciūnienę, Širvintų rajono švietimo centro direktorę, Liudmilą Braškienę, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėją, Viliją Ramaškevičienę, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėją.