. Pradžia

2016 m. kovo 1 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-03-01 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. vasario 29 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. kovo 1 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė. Dėl prašymo nagrinėjimo.

Pranešėjas – Romas Zibalas, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas.

 

Pagal galimybę prašome dalyvauti Živilę Pinskuvienė, Savivaldybės merę.

 

 

_____________________________