. Pradžia

2016 m. balandžio 21 d. 10.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-04-21 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. balandžio 19 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė. Dėl Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano 2016-2020 m.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 

Pagal galimybę prašome dalyvauti Živilę Pinskuvienę, Savivaldybės merę, Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, Savivaldybės administracijos direktorę, Viliją Ramaškevičienę, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėją, Reginą Jagminienę, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėją.

 

_________________