. Pradžia

2015 m. birželio 10 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO BEI

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO

2015-06-11 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. birželio 8 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto bei Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto posėdis vyks 2015 m. birželio 10 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos direktoriaus prašymo.

Pranešėjas Romas Zibalas, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas.

2. Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šeimos pagalbos centrui „Lašelis“.

Pranešėja Irena Vasiliauskienė, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

Pranešėja Irena Vasiliauskienė, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto pirmininkė.

 

Pagal galimybę prašome dalyvauti Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, l. e. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorę, Reginą Jagminienę, Švietimo ir sporto skyriaus vedėją, Oną Valančienę, Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos direktorę, Andželiką Bagočiūnienę, Šeimos pagalbos centro „Lašelis“ pirmininkę, Valentiną Deisadzę, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistę, Rasą Dragūnienę, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistę.

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo

ir sporto komiteto pirmininkas                                                                       Romas Zibalas

 

Socialinės, sveikatos apsaugos

ir šeimos komiteto pirmininkė                                                                       Irena Vasiliauskienė